REZERVACE A STORNOVACÍ PODMÍNKY

 
Rezervace :  e-mail ivafricova@seznam.cz
                     Tel. 607 972 194

Předběžnou rezervaci pobytu je možno provést telefonicky nebo e-mailem. Při rezervaci prosím uvádějte své jméno, adresu a kontakty na objednavatele (tel, e-mail), dále požadovaný termín a rozsah požadovaných služeb. Rezervace bude závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.

ÚHRADA ZÁLOHY A DOPLATKU

Záloha ve výši 50% bude požadována vždy kromě následující výjimky
·         při rezervaci pobytu 5 a méně dnů před nástupem
Záloha musí být uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení závazného potvrzení rezervace, pokud nebude záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, rezervace zaniká. Záloha může být uhrazena hotově, poštovní složenkou nebo převodem na účet na základě písemného potvrzení rezervace. Doplatek do celkové ceny objednaných služeb je hrazen na místě při nástupu na pobyt.

STORNOVACÍ POPLATKY

V případě storna objednaných služeb budou klientovi vyúčtovány níže uvedené stornopoplatky:
·         20% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 30 dní před termínem nástupu
·         40% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 21 dní před termínem nástupu
·         70% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 14 dní před termínem nástupu
·         100% ze zaplacené zálohy, dojde-li ke stornování méně než 7 dní před termínem nástupu, či se zákazník nezúčastní bez ohlášení
Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo pronajímateli odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby. Storno je třeba zaslat písemnou formou nebo emailem.

Uhrazením zálohy na pobyt souhlasí klient s výše uvedenými rezervačními a stornovacími podmínkami (včetně stornovacích poplatků).

odkazy:

logo_sumavanet.cz_-_big.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one